Exponering

Uppgifter på befolkningsexponering avseende kvävedioxid för Malmös invånare redovisas här. Uppmätta medelhalter jämförs också med beräknad medelexponering. Även kvävedioxidmätningar vid några förskolor och skolor redovisas.

Delområde SE.2.4
Senast uppdaterad: 2021-10-29