Medelexponering

Beräkningar av hur Malmöbornas exponering för kvävedioxid har förändrats över tid har utförts och redovisas här.

Medelexponering och årsmedelhalter i Malmö

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1996.
Senaste värdet:
12,01 µg/m³ (2019).
Utgångsvärde:
24,24 µg/m³ (1996).

Kommentar

Malmöbornas genomsnittsexponering för kvävedioxid har minskat sedan år 1996 vilket framgår av staplarna i diagrammet. Medelexponeringen har minskat från drygt 24 µg/m³ till 12 µg/m³, vilket innebär en minskning på 50 procent mellan år 1996 och 2019. De uppmätta årsmedelhalterna i taknivå i Malmö har minskat från kring 25 µg/m³ till 10 µg/m³ under samma period. Detta är väldigt samstämmigt med genomsnittsexponeringen och även i andra större städer ses detta samband.

Nyckeltal SE.2.4.2
Senast uppdaterad: 2021-10-29