Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av PM2,5

Nyckeltal SE.2.2.5

RUS tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Nedanstående uppgifter för Malmö är hämtade därifrån.

Utsläpp till luft av partiklar PM2,5

Datakälla: SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990
Senaste värdet:
170 ton (2019)
Utgångsvärde:
351 ton (1990)

Kommentar

Partikelutsläppen avseende PM2,5 har totalt sett minskat med drygt 51 procent sedan år 1990. Minskningen har dock inte varit så stor de senaste åren. Det är industrisektorn som står för de mesta av partikelutsläppen av PM2,5 idag och den sektorn har endast minskat utsläppen med 24 procent sedan år 1990. Transporter är den andra sektorn med stora utsläpp idag men sedan år 1990 har den sektorn minskat utsläppen med 57 procent.

Kategorin egen uppvärmning avser uppvärmning av bostäder och lokaler. Kategorin Utrikes transporter avser transporter inom Malmös kommungräns, av flyg under 1000 meters höjd i svenskt luftrum samt utrikes sjöfart inom Sveriges gränser.

Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökad sjukdom och dödlighet. Långtidsexponering för partiklar bedöms bidra till mer än tusen dödsfall i förtid årligen i hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar i Sverige. Även lungfunktionen påverkas negativt. Personer som redan har sjukdomar i hjärta, lungor eller kärl är särskilt utsatta. Partiklar påskyndar korrosion av metaller och orsakar skador på kulturföremål.

Senast uppdaterad: 2022-05-31