Malmö stads miljöpåverkan

Malmö stad är en av Sveriges största offentliga inköpare. Organisationens alla verksamheter köper in en mängd olika varor och tjänster för att kunna driva sin service till Malmöborna.

Temaområde "Malmö stads miljöpåverkan" innehåller ej tillräckligt med information för att kunna utgöra underlag i en samlad bedömning av tillståndet på området.

Fokusområdena kompletteras och utvecklas allt eftersom statistik på olika områden sammanställs och tillgängliggörs.

Huvudområde SE.13
Senast uppdaterad: 2021-07-20