Etiskt märkta varor

Uppgifter från kommunens ekonomisystem samt leverantörer sammanställs med avseende på etiskt märkta varor inom varugrupperna kaffe, te och bananer.

Andel inköpta varor med etisk märkning inom varugrupperna kaffe, te och bananer

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2006.
Senaste värdet:
85,8 % (2020).
Utgångsvärde:
0,5 % (2006).

Kommentar

Andelen inköpta varor med etisk märkning har sammantaget inom varugrupperna kaffe, te och bananer ökat från 0,5 procent år 2006 till nästan 86 procent år 2020. Trenden avser ett viktat medelvärde utifrån inköpssumman för respektive varugrupp vilket även mätserien "Totalt" i nyckeltalets tabell ovan avser. För enbart varugruppen kaffe var 99 procent av det inköpta kaffet etiskt certifierat år 2020. 84 procent av allt te som köptes in och 18 procent av alla bananer var också etiskt märkta år 2020.

Statistiken baseras på uppgifter från kommunens ekonomisystem samt från och med år 2019 även på uppgifter från leverantörer av automater för dryck. Bananer i fruktkorgar ingår ej i statistiken.

Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, bör myndigheter ta hänsyn till miljö-, sociala- och arbetsrättsliga frågor när de gör en upphandling (4 kap, 3§). Om det behövs ska myndigheten också ställa särskilda arbetsrättsliga krav (17 kap, 4§).

För att efterleva lagkraven köper Malmö stad in varor som är etiskt certifierade, exempelvis varor märkta med Fairtrade, Fair for life, Rainforest Alliance eller UTZ-certifiering.

Några av de etiska certifieringarna följer också definitionen av så kallad rättvis handel. Eftersom Malmö stad sedan 2006 är en Fairtrade City, åtar kommunen sig att arbeta för ökad andel inköp av rättvist handlade produkter. Läs mer om rättvis handel på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Nyckeltal SE.13.2.1
Senast uppdaterad: 2021-07-08