Inköp med e-faktura

Uppgifter från kommunens ekonomisystem har sammanställts med avseende på andel e-fakturor av samtliga fakturor.

Andel kommunala inköp med e-fakturor

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2017.
Senaste värdet:
93 % (2020).
Utgångsvärde:
84 % (2017).

Kommentar

Andelen e-fakturor av samtliga fakturor inom den kommunala organisationen har ökat från 84 % till 93 % mellan år 2017 och 2020. Alla inköp, oavsett värde, där betalning sker mot faktura ska, sedan den 1 april 2019, faktureras elektroniskt till Malmö stad med e-faktura. Genom användning av e-faktura blir fakturahanteringen enklare och både ekonomiska och miljömässiga resurser kan sparas.

Nyckeltal SE.13.2.8
Senast uppdaterad: 2021-02-05