Inköp via e-handel

Uppgifter från kommunens ekonomisystem har sammanställts med avseende på andel varor som beställs via e-handelssystemet.

Andel kommunala inköp via e-handel

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2017.
Senaste värdet:
49 % (2020).
Utgångsvärde:
50 % (2017).

Kommentar

Andelen varor som beställdes i kommunen via e-handelssystemet uppgick år 2020 till 49 % vilket är en minskning jämfört med året innan då andelen uppgick till 53 %. Det är även en minskning jämfört med undersökningsperiodens första år, år 2017, då andelen uppgick till 50 %. Andelen kommunala inköp via e-handel var som störst, 59 % under år 2018. Beställning av varor sker elektronisk vid e-handel. I Malmö stad ska e-handel alltid vara förstahandsvalet vid inköp. Vid e-handel följs automatiskt Malmö stads ramavtal och Malmö stad kan kontrollera att endast godkända produkter finns tillgängliga för försäljning.

Nyckeltal SE.13.2.9
Senast uppdaterad: 2021-02-05