Malmö stads Miljöprogram

Malmös miljömål är bland de tuffaste i världen. Här redovisas uppföljningen av dessa miljömål med hjälp av olika nyckeltal.

I Malmö stads miljöprogram presenteras fyra övergripande miljömål som pekar ut de områden som kommunen prioriterar på resan mot en hållbar stad. Miljömålen följs upp med hjälp av olika nyckeltal och för varje övergripande miljömål visas dels bedömningen av de ingående delområdena samt trenderna för alla de ingående nyckeltalen.

Alla nyckeltal

IndikatorMP.1.1.2
IndikatorMP.1.2.3
IndikatorMP.1.2.5
IndikatorMP.1.2.4
IndikatorMP.1.3.1
IndikatorMP.1.3.6
IndikatorMP.1.3.10
IndikatorMP.1.3.11
IndikatorMP.1.3.12
IndikatorMP.1.4.2
IndikatorMP.1.4.4
IndikatorMP.1.4.5
IndikatorMP.1.4.9
IndikatorMP.1.5.1
IndikatorMP.1.5.2
Kompletterande indikatorMP.1.5.4
Kompletterande indikatorMP.1.5.3
IndikatorMP.2.1.5
Kompletterande indikatorMP.2.1.3
Kompletterande indikatorMP.2.1.4
IndikatorMP.2.2.3
IndikatorMP.2.2.1
IndikatorMP.2.3.16
IndikatorMP.2.3.4
IndikatorMP.2.3.5
IndikatorMP.2.3.6
IndikatorMP.2.3.7
IndikatorMP.2.3.8
IndikatorMP.2.3.9
IndikatorMP.2.3.10
IndikatorMP.2.3.11
IndikatorMP.2.3.12
IndikatorMP.2.3.13
IndikatorMP.2.3.18
IndikatorMP.2.3.15
IndikatorMP.2.4.2
IndikatorMP.2.4.3
IndikatorMP.2.4.9
IndikatorMP.2.4.4
IndikatorMP.2.4.7
IndikatorMP.2.4.8
IndikatorMP.2.5.6
IndikatorMP.2.5.15
IndikatorMP.2.5.16
IndikatorMP.2.5.11
IndikatorMP.2.5.7
IndikatorMP.2.5.12
IndikatorMP.2.5.13
IndikatorMP.2.5.14
IndikatorMP.2.5.8
IndikatorMP.2.5.9
IndikatorMP.2.5.10
IndikatorMP.2.5.3
IndikatorMP.2.5.4
IndikatorMP.2.5.5
IndikatorMP.3.1.1
IndikatorMP.3.1.3
IndikatorMP.3.1.7
IndikatorMP.3.1.6
IndikatorMP.3.2.2
IndikatorMP.3.3.9
IndikatorMP.3.3.10
IndikatorMP.3.3.15
IndikatorMP.3.3.3
IndikatorMP.3.3.16
IndikatorMP.3.3.13
IndikatorMP.3.4.1
IndikatorMP.3.4.6
IndikatorMP.3.4.7
Kompletterande indikatorMP.3.4.5
IndikatorMP.4.1.3
IndikatorMP.4.1.4
IndikatorMP.4.1.5
IndikatorMP.4.1.8
IndikatorMP.4.1.9
IndikatorMP.4.1.10
IndikatorMP.4.1.11

FörbättringBly

IndikatorMP.4.2.2
IndikatorMP.4.2.3
IndikatorMP.4.2.4
IndikatorMP.4.2.5

FörbättringPAH

IndikatorMP.4.2.6

FörbättringPCB

IndikatorMP.4.2.7
IndikatorMP.4.2.9
IndikatorMP.4.2.14
IndikatorMP.4.2.10
IndikatorMP.4.2.11
IndikatorMP.4.2.12
IndikatorMP.4.2.13
IndikatorMP.4.2.15
IndikatorMP.4.2.16
IndikatorMP.4.3.1
IndikatorMP.4.3.2
IndikatorMP.4.3.3
IndikatorMP.4.3.4
IndikatorMP.4.3.5
IndikatorMP.4.3.7
Kompletterande indikatorMP.4.3.8
IndikatorMP.4.4.3
IndikatorMP.4.4.5
Kompletterande indikatorMP.4.4.6
IndikatorMP.4.5.3
IndikatorMP.4.5.4
IndikatorMP.4.5.14
IndikatorMP.4.5.5
IndikatorMP.4.5.7
IndikatorMP.4.5.8
IndikatorMP.4.5.9
IndikatorMP.4.5.10
Projekt MP
Senast uppdaterad: 2021-03-22