Malmö stads Miljöprogram 2009-2020

Malmös miljömål är bland de tuffaste i världen. Här redovisas uppföljningen av dessa miljömål med hjälp av olika nyckeltal.

I Malmö stads miljöprogram för år 2009-2020 presenteras fyra övergripande miljömål som pekar ut de områden som kommunen prioriterar på resan mot en hållbar stad. Miljömålen följs upp med hjälp av olika nyckeltal och för varje övergripande miljömål visas dels bedömningen av de ingående delområdena samt trenderna för alla de ingående nyckeltalen.

Alla nyckeltal

NyckeltalMP.1.1.2
NyckeltalMP.1.2.3
NyckeltalMP.1.2.5
NyckeltalMP.1.2.4
NyckeltalMP.1.3.1
NyckeltalMP.1.3.6
NyckeltalMP.1.3.10
NyckeltalMP.1.3.11
NyckeltalMP.1.3.12
NyckeltalMP.1.4.2
NyckeltalMP.1.4.4
NyckeltalMP.1.4.5
NyckeltalMP.1.4.9
NyckeltalMP.1.5.1
NyckeltalMP.1.5.2
Kompletterande indikatorMP.1.5.4
Kompletterande indikatorMP.1.5.3
NyckeltalMP.2.1.5
Kompletterande indikatorMP.2.1.3
Kompletterande indikatorMP.2.1.4
NyckeltalMP.2.2.3
NyckeltalMP.2.2.1
NyckeltalMP.2.3.16
NyckeltalMP.2.3.4
NyckeltalMP.2.3.5
NyckeltalMP.2.3.6
NyckeltalMP.2.3.7
NyckeltalMP.2.3.8
NyckeltalMP.2.3.9
NyckeltalMP.2.3.10
NyckeltalMP.2.3.11
NyckeltalMP.2.3.12
NyckeltalMP.2.3.13
NyckeltalMP.2.3.18
NyckeltalMP.2.3.15
NyckeltalMP.2.4.2
NyckeltalMP.2.4.3
NyckeltalMP.2.4.9
NyckeltalMP.2.4.4
NyckeltalMP.2.4.7
NyckeltalMP.2.4.8
NyckeltalMP.2.5.6
NyckeltalMP.2.5.15
NyckeltalMP.2.5.16
NyckeltalMP.2.5.11
NyckeltalMP.2.5.7
NyckeltalMP.2.5.12
NyckeltalMP.2.5.13
NyckeltalMP.2.5.14
NyckeltalMP.2.5.8
NyckeltalMP.2.5.9
NyckeltalMP.2.5.10
NyckeltalMP.2.5.3
NyckeltalMP.2.5.4
NyckeltalMP.2.5.5
NyckeltalMP.3.1.1
NyckeltalMP.3.1.3
NyckeltalMP.3.1.7
NyckeltalMP.3.1.6
NyckeltalMP.3.2.2
NyckeltalMP.3.3.9
NyckeltalMP.3.3.10
NyckeltalMP.3.3.15
NyckeltalMP.3.3.3
NyckeltalMP.3.3.16
NyckeltalMP.3.3.13
NyckeltalMP.3.4.1
NyckeltalMP.3.4.6
NyckeltalMP.3.4.7
Kompletterande indikatorMP.3.4.5
NyckeltalMP.4.1.3
NyckeltalMP.4.1.4
NyckeltalMP.4.1.5
NyckeltalMP.4.1.8
NyckeltalMP.4.1.9
NyckeltalMP.4.1.10
NyckeltalMP.4.1.11

FörbättringBly

NyckeltalMP.4.2.2
NyckeltalMP.4.2.3
NyckeltalMP.4.2.4
NyckeltalMP.4.2.5

FörbättringPAH

NyckeltalMP.4.2.6

FörbättringPCB

NyckeltalMP.4.2.7
NyckeltalMP.4.2.9
NyckeltalMP.4.2.14
NyckeltalMP.4.2.10
NyckeltalMP.4.2.11
NyckeltalMP.4.2.12
NyckeltalMP.4.2.13
NyckeltalMP.4.2.15
NyckeltalMP.4.2.16
NyckeltalMP.4.3.1
NyckeltalMP.4.3.2
NyckeltalMP.4.3.3
NyckeltalMP.4.3.4
NyckeltalMP.4.3.5
NyckeltalMP.4.3.7
Kompletterande indikatorMP.4.3.8
NyckeltalMP.4.4.3
NyckeltalMP.4.4.5
Kompletterande indikatorMP.4.4.6
NyckeltalMP.4.5.3
NyckeltalMP.4.5.4
NyckeltalMP.4.5.14
NyckeltalMP.4.5.5
NyckeltalMP.4.5.7
NyckeltalMP.4.5.8
NyckeltalMP.4.5.9
NyckeltalMP.4.5.10
Projekt MP
Senast uppdaterad: 2021-07-20