Malmö stads Miljöprogram 2009-2020

Malmös miljömål har länge varit bland de tuffaste i världen. Här redovisas uppföljningen av miljömålen i det tidigare miljöprorammet med hjälp av olika nyckeltal.

I Malmö stads miljöprogram för år 2009-2020 presenterades fyra övergripande miljömål som pekade ut de områden som kommunen då prioriterade på resan mot en hållbar stad. Miljömålen följdes upp med hjälp av olika nyckeltal och för varje övergripande miljömål visas dels bedömningen av de ingående delområdena samt trenderna för alla de ingående nyckeltalen.

16 övriga nyckeltal

Kompletterande indikatorMPG.1.5.4
NyckeltalMPG.2.4.3
NyckeltalMPG.2.4.9
NyckeltalMPG.2.4.8
NyckeltalMPG.2.5.6
NyckeltalMPG.2.5.15
NyckeltalMPG.3.1.1
NyckeltalMPG.3.1.6
NyckeltalMPG.4.2.14
NyckeltalMPG.4.2.15
NyckeltalMPG.4.2.16
NyckeltalMPG.4.3.3
NyckeltalMPG.4.3.4
NyckeltalMPG.4.3.5
Projekt MPG
Senast uppdaterad: 2021-12-20