Sveriges klimatsmartaste stad

Illustration: David Wiberg
Illustration: David Wiberg

År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av förnybar energi.

Huvudområde MPG.1
Senast uppdaterad: 2022-01-14