Sveriges klimatsmartaste stad

Illustration: David Wiberg
Illustration: David Wiberg

År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av förnybar energi.

27 nyckeltal utvecklas positivt

NyckeltalMPG.1.1.1
NyckeltalMPG.1.1.2
NyckeltalMPG.1.2.3
NyckeltalMPG.1.2.5
NyckeltalMPG.1.2.4
NyckeltalMPG.1.3.1
NyckeltalMPG.1.3.2
NyckeltalMPG.1.3.3
NyckeltalMPG.1.3.6
NyckeltalMPG.1.3.10
NyckeltalMPG.1.3.11
NyckeltalMPG.1.3.12
NyckeltalMPG.1.4.1
NyckeltalMPG.1.4.3
NyckeltalMPG.1.4.4
NyckeltalMPG.1.4.5
NyckeltalMPG.1.4.6
NyckeltalMPG.1.4.8
NyckeltalMPG.1.4.9
NyckeltalMPG.1.5.2
Kompletterande indikatorMPG.1.5.3
Huvudområde MPG.1
Senast uppdaterad: 2021-11-09