Havsnivå

Här redovisas nettoeffekten av havshöjningen och landsänkningen som sker i Skåne. Havsvattenståndet mäts på en station vid Klagshamn sedan år 1930 av SMHI.

Havsytans nivå vid Klagshamn

Datakälla: SMHI

Kommentar

De femtio första åren av mätperioden uppvisar inte någon tydlig trend avseende havsnivån vid Klagshamn i Malmö. Under den senare delen av den redovisade perioden, från ungefär 1970-talet, kan däremot en tydlig tendens till höjning av havsnivån ses.

Senast uppdaterad: 2020-03-12