Kommunernas klimatanpassning

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för tredje året genomfört en ranking av Sveriges kommuner utifrån hur långt de har kommit i sitt arbete med klimatanpassning. Här redovisas poängen från dessa enkätundersökningar.

Placering i IVL och Svensk Försäkrings kommunranking

Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2015.
Senaste värdet:
26 poäng (2019).
Utgångsvärde:
15,5 poäng (2015).

Kommentar

Malmö fick 26 poäng år 2019 i denna kommunranking och hamnade på plats 28. Därmed förbättrades Malmös placering jämfört med förra året. De tre bästa kommunerna vid denna senaste ranking var Uppsala, Sundsvall och Kristianstad. Andra kommuner som placerat sig bra under tidigare år är Lomma, Stockholm och Kristianstad.

I den första rankingen fick Malmö 15,5 poäng och hamnade på plats 40. Året därpå förbättrades poängen till 25,5 och det resulterade i plats 20. I 2017 års ranking fick Malmö 22,5 poäng och hamnade då på plats 34.

Genom en enkätundersökning som sänds ut till Sveriges alla kommuner kartläggs klimatanpassningsarbetet i kommunerna. Vid det senaste tillfället svarade 208 kommuner på enkäten, 6 fler än år 2017, och maximal poäng var 33. EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning ligger till grund för undersökningens frågor. Verktyget, the Adaptation Support Tool, bygger på att klimatanpassningsarbetet utförs i sex steg. Kommunernas enkätsvar har poängsatts och summerats så de kunde jämföras och rangordnas.

Kompletterande indikator MP.1.5.3
Senast uppdaterad: 2019-07-03