Mer förnybar energi

Sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. Andelen förnybar energi ska vara 100 % i Malmö stads verksamheter år 2020. Ambitionen är att så stor andel som möjligt av denna energi ska vara lokalt producerad.

Målstatus: Målet bedömdes vara uppnått Målet bedömdes vara uppnått
Delmål MPG.1.2
Senast uppdaterad: 2021-11-02