Fjärrvärmens fossilinnehåll

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö

Datakälla: Energiföretagen Sverige
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2012.
Senaste värdet:
21,9 % (2019).
Utgångsvärde:
36 % (2012).

Kommentar

Det fossila bränslets andel av den ej förnybara fjärrvärmen i Malmö minskade under år 2019 och uppgår nu till 21,9 procent, vilket var den lägsta andelen under den redovisade perioden. Många andra kommuners fjärrvärmeleverantörer minskar den fossila andelen i större omfattning, såsom Lund, Stockholm och Västerås vilka också redovisas i diagrammet. Detta innebär att Malmö nu har störst andel fossilt bränsle i bränslemixen för fjärrvärmen i de redovisade områdena.

Bränslemixen, det som eldas för att tillföra värme till fjärrvärmesystemet, består i Malmö till stor del av naturgas (21 procent). I Göteborg utgörs 11 procent av naturgas och i Stockholm utgörs 4,6 procent av stenkol samt nästan 2 procent av fossil eldningsolja. Västerås bränslemix innehåller 4,9 procent stenkol och 1,6 procent fossil eldningsolja men även 3,2 procent torv. I Lund var fjärrvärmen helt fri från fossila bränslen år 2019.

Många värmeleverantörer erbjuder numera även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast andelen fossila bränslen i den "vanliga" fjärrvärmen.

Indikator MP.1.2.4
Senast uppdaterad: 2020-06-15