Bilinnehav

SCB:s statistikregister för fordon baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige. På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram statistik på bilinnehavet på kommunnivå.

Personbilar per 1000 invånare i Malmö

Datakälla: RUS, SCB, och Transportstyrelsen
Trend:
Försämring Försämring sedan 1974.
Senaste värdet:
355 stycken (2020).
Utgångsvärde:
309 stycken (1974).

Kommentar

Antalet personbilar per tusen invånare i Malmö var år 2020 något fler än under år 2019. Antalet har totalt sett också ökat sedan mätseriens början år 1974 då antalet uppgick till 309 stycken. Bilinnehavet har inte förändrats så mycket de senaste tio åren utan legat på mellan 350 och 365 stycken per tusen invånare. Minskningen med drygt 40 stycken bilar per tusen invånare i Malmö under år 2011 beror till stor del på omflyttningar av företag till andra kommuner.

Nyckeltal MPG.1.4.2
Senast uppdaterad: 2021-07-15