Körsträcka med bil

På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram data kring körsträckor på kommunnivå. Uppgifter om körsträckor kommer från Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon.

Total körsträcka för Malmös bilister

Datakälla: RUS, SCB och Transportstyrelsen
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1999.
Senaste värdet:
434 mil (2020).
Utgångsvärde:
466 mil (1999).

Kommentar

Under år 2020 minskade körsträckan per invånare i Malmö med 35 mil per invånare vilket var den lägsta sträckan under hela den redovisade perioden, 434 mil per invånare. Körsträckan per bil i Malmö minskade med 38 mil per bil under år 2020 och uppgick därmed till 1025 mil per bil vilket också är den lägsta sträckan under hela den redovisade perioden. Körsträckorna både per bil och per invånare är nu tydligt de klart lägsta sedan år 1999. Några större förändringar skedde dock inte för någon av körsträckorna mellan år 2011 och 2017.

Nyckeltal MPG.1.4.1
Senast uppdaterad: 2021-07-15