Minskade utsläpp

Utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 % räknat från år 1990.

Målstatus: Målet bedöms vara uppnått Målet bedöms vara uppnått

Nyckeltal

Artiklar

Utredningskategori i Minskade utsläpp

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Delmål MP.1.3
Senast uppdaterad: 2021-04-30