Minskade utsläpp

Utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 % räknat från år 1990.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Artiklar

Utredningskategori i Minskade utsläpp

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Delmål MP.1.3
Senast uppdaterad: 2020-12-16