Minskade utsläpp

Utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 % räknat från år 1990.

Målstatus: Målet bedömdes vara uppnått Målet bedömdes vara uppnått

Nyckeltal

Artiklar

Utredningskategori i Minskade utsläpp

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Delmål MPG.1.3
Senast uppdaterad: 2021-10-29