Gröna obligationer

Malmö stad har ett ramverk för att kunna ge ut gröna obligationer som ska finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. Medel som är avsedda för investeringar som skapar miljö- och klimatnytta redovisas här som andel av Malmö stads obligationsprogram.

Andel gröna obligationer av Malmö stads obligationsprogram

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2017.
Senaste värdet:
42 % (2020).
Utgångsvärde:
16 % (2017).

Kommentar

Andelen av Malmö stads obligationsprogram som är placerade i gröna obligationer ligger år 2020 på 42 procent. Malmö stad emitterade under år 2020 nya gröna obligationer med en investeringsvolym på 0,3 miljard kronor. En effektrapport för de investeringar som har finansierats med dessa medel sammanställs under våren 2021.

År 2017 emitterade Malmö stad sina två första gröna obligationer med en samlad investeringsvolym på 1,3 miljarder kronor. Året därpå gavs gröna obligationer med investeringsvolym på 1 miljard kronor ut och år 2019 emitterades gröna obligationer med en investeringsvolym på 1,75 miljarder kronor. Effektrapporter för investeringarna som finansierats vid emitteringstillfällena har tagits fram, vilka visar att en merpart av investeringsmedlen har gått till investeringar som bidrar till minskad klimatpåverkan.

Nyckeltal MPG.1.3.11
Senast uppdaterad: 2021-06-28