I Malmö är det lätt att göra rätt

Illustration: David Wiberg
Illustration: David Wiberg

År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, malmöbon som i Malmö stads organisation.

Delområden

Huvudområde MPG.4
Senast uppdaterad: 2021-12-20