I Malmö är det lätt att göra rätt

Illustration: David Wiberg
Illustration: David Wiberg

År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, malmöbon som i Malmö stads organisation.

8 nyckeltal utvecklas negativt

NyckeltalMPG.4.1.4
NyckeltalMPG.4.1.8
NyckeltalMPG.4.1.11
NyckeltalMPG.4.2.13
Kompletterande indikatorMPG.4.3.8
NyckeltalMPG.4.5.6
NyckeltalMPG.4.5.9
Huvudområde MPG.4
Senast uppdaterad: 2021-11-23