I Malmö är det lätt att göra rätt

Illustration: David Wiberg
Illustration: David Wiberg

År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, malmöbon som i Malmö stads organisation.

10 nyckeltal utvecklas negativt

IndikatorMP.4.1.4
IndikatorMP.4.1.8
IndikatorMP.4.2.13
IndikatorMP.4.3.7
Kompletterande indikatorMP.4.3.8
IndikatorMP.4.4.3
IndikatorMP.4.5.5
IndikatorMP.4.5.6
IndikatorMP.4.5.9
Huvudområde MP.4
Senast uppdaterad: 2021-01-22