I Malmö är det lätt att göra rätt

Illustration: David Wiberg
Illustration: David Wiberg

År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, malmöbon som i Malmö stads organisation.

29 nyckeltal utvecklas positivt

IndikatorMP.4.1.3
IndikatorMP.4.1.2
IndikatorMP.4.1.5
IndikatorMP.4.1.9
IndikatorMP.4.1.10
IndikatorMP.4.1.11

FörbättringBly

IndikatorMP.4.2.2
IndikatorMP.4.2.3
IndikatorMP.4.2.4
IndikatorMP.4.2.5

FörbättringPAH

IndikatorMP.4.2.6

FörbättringPCB

IndikatorMP.4.2.7
IndikatorMP.4.2.10
IndikatorMP.4.2.11
IndikatorMP.4.2.12
IndikatorMP.4.3.1
IndikatorMP.4.3.2
IndikatorMP.4.4.5
Kompletterande indikatorMP.4.4.6
IndikatorMP.4.5.3
IndikatorMP.4.5.4
IndikatorMP.4.5.14
IndikatorMP.4.5.7
IndikatorMP.4.5.8
IndikatorMP.4.5.10
IndikatorMP.4.5.12
Huvudområde MP.4
Senast uppdaterad: 2021-01-22