Håll Sverige Rents kommunindex

Håll Sverige Rent gör årligen en enkätundersökning om kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i Håll Sverige Rents kommunranking

Datakälla: Håll Sverige Rent
Trend:
Försämring Försämring sedan 2015.
Senaste värdet:
30 placering (2019).
Utgångsvärde:
12 placering (2015).

Kommentar

Under år 2019 försämrades Malmö stads placering jämfört med året innan och placering 12 år 2015 är fortfarande den bästa placeringen Malmö haft i Håll Sverige Rents kommunindex. Fyra andra skånska kommuner placerade sig på tredje, femte och delad nionde plats: Hässleholm, Vellinge, Ystad och Kävlinge. Helsingborg sjönk till plats 47 efter att tidigare år som sämst varit på plats nummer sex.

Stockholm försämrade också sin placering det senaste året och hamnade på plats 23. Övriga två av Sveriges fyra största städer förbättrade sina placeringar detta år. De placerar sig på lite olika platser varje år men har sällan varit sämre än på tjugonde plats dock hamnade Göteborg år 2018 på plats 43.

Håll Sverige Rent har sammanställt kommunindexet sedan år 2015. Tidigare utsågs årets Håll Sverige Rent-kommun av en jury. Indexet bygger dels på kommunens deltagande i olika nätverk och kampanjer dels på en nationell enkät med frågor angående nedskräpning.

Kompletterande indikator MP.4.3.8
Senast uppdaterad: 2020-06-29