Restavfall

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat restavfall

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den totala mängden insamlat restavfall har varierat sedan år 2000 med två toppar år 2007 och 2011. År 2018 ligger den totala mängden insamlat avfall på drygt 68700 ton vilket är den lägsta mängden under den redovisade perioden alltsedan år 2000. Den ökande befolkningen i Malmö medför däremot att restavfallsmängderna per person minskar fortare, se nyckeltalet "Restavfall per invånare".

Restavfall är det avfall som slängs i den vanliga soppåsen. Energin i restavfallet tas tillvara som värme till fjärrvärmesystemet genom förbränning i SYSAV:s anläggning.

Senast uppdaterad: 2019-06-11