Utredningskategori i Avfallet ska återvinnas

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

"Närhet till återvinningsstationer" - Avstånd till återvinningsstationer. Datakälla - Stadsbyggnadskontoret

Senast uppdaterad: 2017-05-18