Användningen av farliga ämnen ska minska

Genom information, samarbete och tillsyn ska farliga ämnen fasas ut ur kretsloppet. Malmö stad ska välja bort varor med sådana ämnen redan vid upphandlingen. Hållbara materialval ska göras inom alla sektorer.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Farligt avfall

IndikatorMP.4.2.1

Total mängd insamlat farligt avfall

Senaste värdet: 345 ton2019

Bly

IndikatorMP.4.2.2

Bly i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 29 mg/kg TS2019

Kvicksilver

IndikatorMP.4.2.3

Kvicksilver i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 0,9 mg/kg TS2019

Kadmium

IndikatorMP.4.2.4

Kadmium i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 0,97 mg/kg TS2019

Nonylfenol

IndikatorMP.4.2.5

Nonylfenol i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 8,6 mg/kg TS2019

PAH

IndikatorMP.4.2.6

PAH i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 2,7 mg/kg TS2019

PCB

IndikatorMP.4.2.7

PCB i slam från avloppsreningsverken

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1991
Senaste värdet: 0,025 mg/kg TS2019

Olyckor med utsläpp av farligt ämne

IndikatorMP.4.2.8

Antal olyckor med utsläpp av farligt ämne

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 21 stycken2019

Oljeutsläpp till havet

IndikatorMP.4.2.9

Antal oljeutsläpp inom olika havsområden.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2007
Senaste värdet: 3 stycken2019

Marint mikroskräp

IndikatorMP.4.2.14

Mikroskopiskt skräp runt Skånes kust

Senaste värdet: 0,22 mikroskräp/m³2015

Bly i hamnsediment

IndikatorMP.4.2.10

Bly i hamnsediment

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1993
Senaste värdet: 41,4 mg/kg TS2018

Kvicksilver i hamnsediment

IndikatorMP.4.2.11

Kvicksilver i hamnsediment

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1993
Senaste värdet: 0,27 mg/kg TS2018

Kadmium i hamnsediment

IndikatorMP.4.2.12

Kadmium i hamnsediment

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1993
Senaste värdet: 0,60 mg/kg TS2018

CMR-ämnen

IndikatorMP.4.2.13

Antal kemiska produkter med CMR-ämnen importerade eller tillverkade av företag i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1996
Senaste värdet: 1994 stycken2018

Kemiska produkter

IndikatorMP.4.2.15

Antal kemiska produkter anmälda till produktregistret av företag i Malmö

Senaste värdet: 13839 stycken2018

Bekämpningsmedel

IndikatorMP.4.2.16

Antal tillstånd och anmälningar avseende användning av bekämpningsmedel i Malmö

Senaste värdet: 306 stycken2019

Artiklar

Utredningskategori i Anv. av farliga ämnen ska min

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Senast uppdaterad: 2020-06-09