Utredningskategori i Anv. av farliga ämnen ska min

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

"Godkända kemikalielistor" - Antal/andel verksamheter med godkända kemikalielistor. Datakälla - Miljöförvaltningen

Senast uppdaterad: 2017-05-18