Hållbar upphandling

Malmö stad ska se över upphandlings- och inköpsrutiner samt den kommunala organisationens förbrukning av resurser. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som köps in till Malmö stad ska öka.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Ekologisk mat

IndikatorMP.4.1.3

Andel ekologisk mat inom Malmö stads organisation

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 65 %2018

Kommunala miljöfordon

IndikatorMP.4.1.2

Total andel kommunala miljöfordon

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2011
Senaste värdet: 92,2 %2019

Återanvändning

IndikatorMP.4.1.4

Återanvändning av saker inom den kommunala organisationen

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2015
Senaste värdet: 1,5 miljoner kronor2018

Hållbarhetsmärkta varor

IndikatorMP.4.1.5

Andel inköpta varor med hållbarhetsmärkning
inom kategorierna livsmedel, kontors- och skolmaterial samt städ, tvätt och rengöring

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2017
Senaste värdet: 69,65 %2019

Inköp inom grundsortiment

IndikatorMP.4.1.8

Andel inköpta varor från kommunens grundsortiment

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2017
Senaste värdet: 70 %2019

Inköp via småordrar

IndikatorMP.4.1.9

Andel småordrar av kommunala inköp

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2017
Senaste värdet: 7 %2019

Inköp med e-faktura

IndikatorMP.4.1.10

Andel kommunala inköp med e-fakturor

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2017
Senaste värdet: 91 %2019

Inköp via e-handel

IndikatorMP.4.1.11

Andel kommunala inköp via e-handel

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2017
Senaste värdet: 53 %2019

Artiklar

Utredningskategori i Hållbar upphandling

Två nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Senast uppdaterad: 2020-05-19