Inköp inom grundsortiment

Uppgifter från kommunens ekonomisystem har sammanställts med avseende på andel varor som valts ur grundsortimentet i relation till valda varor i hela sortimentet.

Andel inköpta varor från kommunens grundsortiment

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2017.
Senaste värdet:
70 % (2019).
Utgångsvärde:
83 % (2017).

Kommentar

Andelen varor som valts ur grundsortimentet uppgick till 70 % även år 2019. Detta är, precis som år 2018, en minskning jämfört med år 2017 då andelen låg på 83 %. Grundsortimentet är ett sortiment med särskilt utvalda varor som konkurrensutsatts vilket innebär ett bättre pris för den kommunala beställaren. En ökande andel varor som väljs ur grundsortimentet är därför önskvärd.

Indikator MP.4.1.8
Senast uppdaterad: 2020-12-10