Inköp med e-faktura

Uppgifter från kommunens ekonomisystem har sammanställts med avseende på andel e-fakturor av samtliga fakturor.

Andel kommunala inköp med e-fakturor

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Andelen e-fakturor av samtliga fakturor inom den kommunala organisationen har ökat från 84 % till 91 % mellan år 2017 och 2019. Alla inköp, oavsett värde, där betalning sker mot faktura ska, sedan den 1 april 2019, faktureras elektroniskt till Malmö stad med e-faktura. Genom användning av e-faktura blir fakturahanteringen enklare och både ekonomiska och miljömässiga resurser kan sparas.

Senast uppdaterad: 2020-04-21