Inköp via e-handel

Uppgifter från kommunens ekonomisystem har sammanställts med avseende på andel varor som beställs via e-handelssystemet.

Andel kommunala inköp via e-handel

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2017.
Senaste värdet:
53 % (2019).
Utgångsvärde:
50 % (2017).

Kommentar

Andelen varor som beställdes i kommunen via e-handelssystemet uppgick år 2019 till 53 % vilket är en minskning jämfört med året innan då andelen uppgick till 59 %. Det är dock en ökning jämfört med år 2017 då andelen uppgick till 50 %. Beställning av varor sker elektronisk vid e-handel. I Malmö stad ska e-handel alltid vara förstahandsvalet vid inköp. Vid e-handel följs automatiskt Malmö stads ramavtal och Malmö stad kan kontrollera att endast godkända produkter finns tillgängliga för försäljning.

Indikator MP.4.1.11
Senast uppdaterad: 2020-04-21