Inköp via småordrar

Uppgifter från kommunens ekonomisystem har sammanställts med avseende på andel småordrar (beställningar under 150 kronor) av totalt antal ordrar.

Andel småordrar av kommunala inköp

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2017.
Senaste värdet:
7 % (2019).
Utgångsvärde:
10 % (2017).

Kommentar

Andelen småordrar uppgick även år 2019 till 7 % vilket, precis som år 2018, innebar en minskning jämfört med år 2017 då den var 10 %. Detta är positivt då leveransen av småordrar innebär både extra kostnader och extra miljöpåverkan i form av exempelvis utsläpp av koldioxid på grund av transporter av enstaka varor.

Indikator MP.4.1.9
Senast uppdaterad: 2020-04-21