Utredningskategori i Hållbar upphandling

Två nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

"Miljöanpassade upphandlingar" - Andel/antal upphandlingar där högsta miljökrav ställs enligt Miljöstyrningsrådet. Datakälla - Stadskontoret

"Miljöanpassade avrop" - Andel/antal inköp där högsta miljökrav ställs enligt Miljöstyrningsrådet. Datakälla - Stadskontoret

Senast uppdaterad: 2017-05-18