Hållbar konsumtion och livsstil

Det ska vara enkelt för malmöborna att göra hållbara och giftfria val. Konsumtion och produktion ska vara resurssnålare, smartare och mer inriktad på kvalitet.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Miljöcertifierade verksamheter

IndikatorMP.4.5.1

Antal miljöcertifierade anläggningar och företag i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1993
Senaste värdet: 276 stycken2019

Miljödiplomerade skolor och förskolor

IndikatorMP.4.5.2

Andel skolor och förskolor med miljödiplomering

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2011
Senaste värdet: 14,0 %2019

Ekologisk mjölk

IndikatorMP.4.5.3

Försäljning av ekologisk mjölk

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1997
Senaste värdet: 4270 tusen liter2019

Andel ekologisk mjölk

IndikatorMP.4.5.4

Andel ekologisk mjölk av total mängd såld mjölk i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2004
Senaste värdet: 22,5 %2019

Matavfall

IndikatorMP.4.5.14

Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2006
Senaste värdet: 54 %2019

Matsvinn

IndikatorMP.4.5.13

Mängden mat som slängs i onödan

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2012
Senaste värdet: 34 kg/person2018

Körsträcka med bil

IndikatorMP.4.5.5

Total körsträcka för Malmös bilister

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1999
Senaste värdet: 471 mil2018

Bilinnehav

IndikatorMP.4.5.6

Personbilar per 1000 invånare i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1974
Senaste värdet: 352 stycken2018

Miljöbilsinnehav

IndikatorMP.4.5.7

Andel miljöbilar av det totala bilinnehavet i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2013
Senaste värdet: 6 %2017

Bilresor

IndikatorMP.4.5.8

Andelen bilresor till arbete/skola av totalt antal resor till arbete/skola

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 19,4 %2018

Gång- och cykelresor

IndikatorMP.4.5.9

Andelen gång- och cykelresor av totala antalet resor till arbete/skola

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2003
Senaste värdet: 34,2 %2018

Kollektivtrafikresor

IndikatorMP.4.5.10

Andelen resor med kollektivtrafik av totala antalet resor till arbete/skola

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 45 %2018

Cykeltrafikutveckling

IndikatorMP.4.5.12

Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 187 Index2019

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per invånare år 2005

IndikatorMP.4.5.11

Totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp för Malmö per invånare

Senaste värdet: 13,4 ton/person2005

Artiklar

Utredningskategori i Hållbar konsumtion och livsst

Två nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Senast uppdaterad: 2020-06-29