Andel ekologisk mjölk

Statistik på såld mängd ekologisk mjölk samt övrig mjölk har hämtats från Skånemejerier alltsedan år 2004.

Andel ekologisk mjölk av total mängd såld mjölk i Malmö

Datakälla: Skånemejerier
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2004.
Senaste värdet:
20,9 % (2020).
Utgångsvärde:
7,7 % (2004).

Kommentar

Andelen såld ekologisk mjölk minskade återigen under år 2020 efter att ha ökat under åren 2014-2018 och ligger år 2020 på 20,9 %. Detta är ändå bland de högsta värdena under den redovisade tidsperioden. För närvarande är därmed en femtedel av all såld mjölk i Malmö, från Skånemejerier, ekologisk. Både volymen såld ekologisk mjölk och den totala volymen mjölk minskade under år 2020.

Nyckeltal MP.4.5.4
Senast uppdaterad: 2021-02-18