Andel ekologisk mjölk

Statistik på såld mängd ekologisk mjölk samt övrig mjölk har hämtats från Skånemejerier alltsedan år 2004.

Andel ekologisk mjölk av total mängd såld mjölk i Malmö

Datakälla: Skånemejerier

Kommentar

Andelen såld ekologisk mjölk minskade något under år 2019 efter att ha ökat under de tidigare fem åren och ligger år 2019 på 22,5 %. Detta är bland de högsta värdena under den redovisade tidsperioden. För närvarande är nästan en fjärdedel av all såld mjölk i Malmö, från Skånemejerier, ekologisk. Både volymen såld ekologisk mjölk och den totala volymen mjölk minskade under år 2019.

Senast uppdaterad: 2020-02-18