Cykeltrafikutveckling

Gatukontoret i Malmö ansvarar för stadens cykelvägar och arbetet med Malmö stads cykelprogram (2012-2019). Uppgifter på cykeltrafikens utveckling har hämtats från deras uppföljning av arbetet i Cykelbokslut 2014, 2016 och 2018.

Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö

Mätområde Datum Värde (Index)

0

Cykeltrafik

2003

100

1

Cykeltrafik

2004

104

2

Cykeltrafik

2005

104

3

Cykeltrafik

2006

105

4

Cykeltrafik

2007

112

5

Cykeltrafik

2008

124

6

Cykeltrafik

2009

124

7

Cykeltrafik

2010

133

8

Cykeltrafik

2011

131

9

Cykeltrafik

2012

147

10

Cykeltrafik

2013

148

11

Cykeltrafik

2014

155

12

Cykeltrafik

2015

152

13

Cykeltrafik

2016

165

14

Cykeltrafik

2017

165

15

Cykeltrafik

2018

182

16

Cykeltrafik

2019

187

17

Befolkning

2003

100

18

Befolkning

2004

101

19

Befolkning

2005

102

20

Befolkning

2006

103

21

Befolkning

2007

105

22

Befolkning

2008

107

23

Befolkning

2009

110

24

Befolkning

2010

112

25

Befolkning

2011

113

26

Befolkning

2012

115

27

Befolkning

2013

117

28

Befolkning

2014

119

29

Befolkning

2015

121

30

Befolkning

2016

123

31

Befolkning

2017

125

32

Befolkning

2018

127

33

Befolkning

2019

129

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Under år 2019 ökade cykeltrafiken återigen i de centrala delarna och sedan år 2003 har cykeltrafiken i centrala Malmö ökat med nästan 90 procent medan befolkningen under samma tid ökat med 29 procent. I början av den redovisade tidsperioden följdes cykel- och befolkningsökningen åt men sedan år 2007 har utvecklingen av cykeltrafiken skett i en snabbare takt.

Cykelflödena mäts varje år i cykelvägnätet. Cykeltrafikräkningar i tre gatusnitt i centrala Malmö har studerats för att ge en samlad bild av cykeltrafikutvecklingen. Cykeltrafiken och befolkningen år 2003 har fått indexet 100 så att förändringen och skillnaden ska synas tydligare.

Dokument

Cykelbokslut 2014

Gatukontorets uppföljning av åtgärder och status för cyklingen i Malmö.