Ekologisk mjölk

Statistik på såld mängd ekologisk mjölk i Malmö har hämtats från Skånemejerier alltsedan år 1997.

Försäljning av ekologisk mjölk

Rad-id Ekologisk mjölk Senaste värdet (tusen liter) Datum

0

Totalt

 3680

2020

1

Storhushåll

 1880

2020

2

Detaljhandel

 1800

2020

Datakälla: Skånemejerier

Kommentar

Den sålda mängden ekologisk mjölk minskade ytterligare något under år 2020 och uppgick till nästan 3,7 miljoner liter. Detta var drygt 1,7 miljon liter lägre än 2016 års volym på 5,4 miljoner liter, vilket var den största volymen under den redovisade tidsperioden. Under år 2020 minskade försäljningen av ekologisk mjölk både inom storhushåll och detaljhandel. Storhushållen stod för 1,9 miljoner liter medan detaljhandeln stod för 1,8 miljoner liter under år 2020.

Nyckeltal MP.4.5.3
Senast uppdaterad: 2021-02-18