Miljöcertifierade verksamheter

Uppgifter på antal miljöcertifierade anläggningar och företag i Malmö enligt ISO 14001:2004, ISO 14001:2015 och REVAQ finns på certifiering.nu varifrån dessa uppgifter är hämtade.

Antal miljöcertifierade anläggningar och företag i Malmö

Datakälla: certifiering.nu

Kommentar

Antalet miljöcertifierade verksamheter i Malmö uppgår till 276 stycken och ökade inte så mycket under det senaste året. Statistiken avser endast giltiga certifieringar enligt ISO 14001 samt REVAQ och visar antalet arbetsställen i kommunen som omfattas av en certifiering.

Statistiken är inte helt fullständig då alla certifieringsorgan som är verksamma i Sverige inte medverkar på certifiering.nu.

Senast uppdaterad: 2019-09-23