Miljöcertifierade verksamheter

Uppgifter på antal miljöcertifierade anläggningar och företag i Malmö enligt ISO 14001:2004, ISO 14001:2015 och REVAQ finns på certifiering.nu varifrån dessa uppgifter är hämtade.

Antal miljöcertifierade anläggningar och företag i Malmö

Datakälla: certifiering.nu
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1995.
Senaste värdet:
222 stycken (2020).
Utgångsvärde:
1 stycken (1995).

Kommentar

Antalet miljöcertifierade verksamheter i Malmö uppgår till 222 stycken och har inte förändrats så mycket under de senaste åren. Statistiken avser endast giltiga certifieringar enligt ISO 14001 samt REVAQ och visar antalet arbetsställen i kommunen som omfattas av en certifiering.

Statistiken är inte helt fullständig då alla certifieringsorgan som är verksamma i Sverige inte medverkar på certifiering.nu.

Indikator MP.4.5.1
Senast uppdaterad: 2020-09-22