Utredningskategori i Hållbar konsumtion och livsst

Två nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

"Ekologiskt fotavtryck" - Resursanspråk och miljöpåverkan från konsumtion och produktion. Datakälla - Miljöförvaltningen

"Ekologiska varor" - Andel ekologiska livsmedel/varor av totalt sålda i större butikskedjor. Datakälla - Livsmedelskedjor

Senast uppdaterad: 2017-05-18