Malmö – en kunskaps- och innovationsstad

Malmö ska stärka befintliga cleantechföretag och attrahera nya företagsetableringar genom att fortsätta utvecklas som kunskaps- och innovationsstad.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Nystartade företag

IndikatorMP.4.4.3

Antal nystartade företag i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2010
Senaste värdet: 2902 stycken2018

Sysselsatta inom miljöföretag

IndikatorMP.4.4.1

Andel av arbetskraften sysselsatta inom miljöföretag

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2003
Senaste värdet: 1,4 %2015

Studenter vid Malmö Universitet

IndikatorMP.4.4.4

Antal helårsstudenter vid Malmö Universitet

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1999
Senaste värdet: 12660 stycken2019

Disputerade lärare

IndikatorMP.4.4.5

Andel disputerade lärare vid Malmö Universitet

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2013
Senaste värdet: 63,61 %2019

Kompletterande nyckeltal

Grundskoleranking

Kompletterande indikatorMP.4.4.6

Placering i Sveriges Kommuner och Landstings årliga kommunranking

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2008
Senaste värdet: 145 placering2018

Artiklar

Utredningskategori i Malmö - en kunskaps- och inno

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Senast uppdaterad: 2020-03-03