Grundskoleranking

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan år 2007 genomfört en ranking av Sveriges kommuner utifrån resultatindikatorer för skolan. Info om Malmös placering hämtas från denna redovisning.

Placering i Sveriges Kommuner och Landstings årliga kommunranking

Datakälla: SKL

Kommentar

År 2018 förbättrades Malmös placering, i denna ranking av grundskolor och sett till samtliga grundskolor i kommunen så hamnade Malmö på plats 145. Detta är den klart bästa placeringen under den redovisade tidsperioden.

Rankingen görs med hjälp av Skolverkets och SCB:s officiella statistik och den sammanvägda resultatindikatorn som redovisas här bygger på flera resultatindikatorer som tas fram för skolorna i kommunerna. En sammanvägd resultatindikator togs inte fram de två första åren som rankingen gjordes.

Senast uppdaterad: 2019-04-03