Grundskoleranking

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan år 2007 genomfört en ranking av Sveriges kommuner utifrån resultatindikatorer för skolan. Info om Malmös placering hämtas från denna redovisning.

Placering i Sveriges Kommuner och Landstings årliga kommunranking

Datakälla: SKR
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2008.
Senaste värdet:
145 placering (2018).
Utgångsvärde:
262 placering (2008).

Kommentar

År 2018 förbättrades Malmös placering, i denna ranking av grundskolor och sett till samtliga grundskolor i kommunen så hamnade Malmö på plats 145. Detta är den klart bästa placeringen under den redovisade tidsperioden. För år 2019 togs tyvärr inte någon sammanvägd resultatindikator fram.

Rankingen görs med hjälp av Skolverkets och SCB:s officiella statistik och den sammanvägda resultatindikatorn som redovisas här bygger på flera resultatindikatorer som tas fram för skolorna i kommunerna. En sammanvägd resultatindikator togs inte fram de två första åren som rankingen gjordes.

Kompletterande indikator MP.4.4.6
Senast uppdaterad: 2020-12-01