Nystartade företag

Näringslivskontoret tar årligen fram en årsrapport om hur läget är i Malmös näringsliv. Uppgifter på antalet nystartade företag är hämtade från denna. Statistik på kommunal nivå tas fram av SCB.

Antal nystartade företag i Malmö

Datakälla: SCB
Trend:
Försämring Försämring sedan 2010.
Senaste värdet:
2804 stycken (2019).
Utgångsvärde:
2912 stycken (2010).

Kommentar

Under år 2019 uppgick antalet nystartade företag till drygt 2800 stycken vilket är en minskning med 3 % jämfört med året innan. Antalet nystartade företag har i Malmö legat kring 2800 per år de senaste tio åren vilket är en hög nivå. Stockholm och Göteborg visade under år 2019 en minskning med 4 procent respektive en ökning med 4 procent nystartade företag jämfört med år 2018. Redovisningen avser alla företagsformer.

År 2010 förändrade SCB sättet som statistiken tas fram på. Värden för båda beräkningssätten redovisas därför för detta år som en jämförelse. Serien "tidigare beräkningssätt" visar på en kontinuerlig ökning av antalet nystartade företag i Malmö mellan år 1994 och 2010.

Indikator MP.4.4.3
Senast uppdaterad: 2020-10-01