Nystartade företag

Näringslivskontoret tar årligen fram en årsrapport om hur läget är i Malmös näringsliv. Uppgifter på antalet nystartade företag är hämtade från denna. Statistik på kommunal nivå tas fram av SCB.

Antal nystartade företag i Malmö

Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2018 uppgick antalet nystartade företag till drygt 2900 stycken vilket är en ökning med 4 % jämfört med året innan. Antalet nystartade företag har i Malmö legat kring 2800 per år de senaste nio åren vilket är en hög nivå. Stockholm och Göteborg visade under år 2018 en minskning med 2 respektive 5 % färre nystartade företag jämfört med år 2017 och Sverige som helhet visade också en minskning med 3 %. Redovisningen avser alla företagsformer.

År 2010 förändrade SCB sättet som statistiken tas fram på. Värden för båda beräkningssätten redovisas därför för detta år som en jämförelse. Serien "tidigare beräkningssätt" visar på en kontinuerlig ökning av antalet nystartade företag i Malmö mellan år 1994 och 2010.

Dokument

Malmöläget

Här finns mer statistik och fakta om näringslivet i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-09-18