Studenter vid Malmö Universitet

Malmö Högskola startade den 1 juli 1998 och statistik över det totala antalet helårsstudenter redovisas här. Den 1 januari 2018 blev högskolan Malmö Universitet.

Antal helårsstudenter vid Malmö Universitet

Datakälla: Malmö Universitet
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1999.
Senaste värdet:
13168 stycken (2020).
Utgångsvärde:
7260 stycken (1999).

Kommentar

Antalet helårsstudenter ökade under år 2020 och uppgår nu till drygt 13 160 stycken. Från år 2009 har antalet helårsstudenter uppgått till över 12 000 stycken årligen. Antalet var som högst år 2013 och minskade sedan lite varje år för att därefter öka det senaste två åren. Antalet helårsstudenter har totalt sett ökat med 80 procent sedan Malmö Universitet startade som högskola.

Uppgången under år 2009-2011 berodde mycket på de ett tusen tillfälliga platser som skolan tilldelades av regeringen i samband med finanskrisen. Dessa platser drogs tillbaka år 2012.

Malmö Högskola startade redan den 1 juli 1998 men här redovisas ej siffror för detta år då skolan bara var i drift under ett halvt år vilket ger ej jämförbara siffror med övriga år.

Nyckeltal MPG.4.4.4
Senast uppdaterad: 2021-03-04