Gå till sidinnehåll
Malmö stadMiljöbarometern
Huvudområde MP.3

Naturtillgångar brukas hållbart

Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

Senast uppdaterad: 2020-10-06