Naturtillgångar brukas hållbart

Illustration: David Wiberg
Illustration: David Wiberg

Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

Delområden

Huvudområde MPG.3
Senast uppdaterad: 2021-12-17