Naturtillgångar brukas hållbart

Illustration: David Wiberg
Illustration: David Wiberg

Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

16 nyckeltal utvecklas positivt

NyckeltalMP.3.1.2
NyckeltalMP.3.2.2
NyckeltalMP.3.3.9
NyckeltalMP.3.3.15
NyckeltalMP.3.3.13
NyckeltalMP.3.3.8
NyckeltalMP.3.3.3
NyckeltalMP.3.3.13
NyckeltalMP.3.4.1
NyckeltalMP.3.4.7
Kompletterande indikatorMP.3.4.5
Huvudområde MP.3
Senast uppdaterad: 2021-07-19