Avrinningsområden

Öresund belastas med kväveutsläpp från de vattendrag som avvattnar kommunens markområden. Risebergabäcken och Oxiediket avvattnar cirka 30 respektive 10 kvadratkilometer av kommunens östra delar och leder vattnet till Sege å som mynnar ut i Öresund. Tre mindre vattendrag mynnar ut i Öresund söder om Malmö: Tygelsjöbäcken, Bunkeflodiket och Skumparpsdiket. De avvattnar den största delen av de sydvästra delarna av kommunen, nästan 30 kvadratkilometer. Störst är Tygelsjöbäcken vars avrinningsområde uppgår till cirka 15 kvadratkilometer.

Artikel MP.3.2.4.1
Senast uppdaterad: 2020-03-12