Fosforutsläpp via vattendragen

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1990

9,19

1

Totalt

1991

12,8

2

Totalt

1992

10,3

3

Totalt

1993

10,3

4

Totalt

1994

23,2

5

Totalt

1995

12,8

6

Totalt

1996

7,78

7

Totalt

1997

7,17

8

Totalt

1998

14,1

9

Totalt

1999

8,74

10

Totalt

2000

9,65

11

Totalt

2001

5,04

12

Totalt

2002

13,2

13

Totalt

2003

5,27

14

Totalt

2004

12,7

15

Totalt

2005

6,89

16

Totalt

2006

10,3

17

Totalt

2007

16,8

18

Totalt

2008

8,11

19

Totalt

2009

4,70

20

Totalt

2010

12,1

21

Totalt

2011

12,8

22

Totalt

2012

7,56

23

Totalt

2013

4,27

24

Totalt

2014

7,48

25

Totalt

2015

6,86

26

Totalt

2016

4,86

27

Totalt

2017

6,96

28

Totalt

2018

5,04

29

Totalt

2019

8,46

30

Sege å

1990

8,50

31

Sege å

1991

11,8

32

Sege å

1992

9,70

33

Sege å

1993

9,50

34

Sege å

1994

22,0

35

Sege å

1995

11,0

36

Sege å

1996

6,60

37

Sege å

1997

6,30

38

Sege å

1998

12,5

39

Sege å

1999

7,60

40

Sege å

2000

8,90

41

Sege å

2001

4,20

42

Sege å

2002

12,2

43

Sege å

2003

4,70

44

Sege å

2004

11,5

45

Sege å

2005

5,90

46

Sege å

2006

9,00

47

Sege å

2007

15,5

48

Sege å

2008

7,20

49

Sege å

2009

4,10

50

Sege å

2010

11,2

51

Sege å

2011

11,9

52

Sege å

2012

7,10

53

Sege å

2013

3,70

54

Sege å

2014

6,70

55

Sege å

2015

6,20

56

Sege å

2016

4,20

57

Sege å

2017

6,30

58

Sege å

2018

4,60

59

Sege å

2019

7,70

60

Tygelsjöbäcken

1990

0,48

61

Tygelsjöbäcken

1991

0,64

62

Tygelsjöbäcken

1992

0,45

63

Tygelsjöbäcken

1993

0,51

64

Tygelsjöbäcken

1994

0,83

65

Tygelsjöbäcken

1995

0,48

66

Tygelsjöbäcken

1996

0,49

67

Tygelsjöbäcken

1997

0,42

68

Tygelsjöbäcken

1998

0,87

69

Tygelsjöbäcken

1999

0,86

70

Tygelsjöbäcken

2000

0,56

71

Tygelsjöbäcken

2001

0,61

72

Tygelsjöbäcken

2002

0,72

73

Tygelsjöbäcken

2003

0,45

74

Tygelsjöbäcken

2004

0,77

75

Tygelsjöbäcken

2005

0,67

76

Tygelsjöbäcken

2006

0,91

77

Tygelsjöbäcken

2007

1,01

78

Tygelsjöbäcken

2008

0,70

79

Tygelsjöbäcken

2009

0,44

80

Tygelsjöbäcken

2010

0,60

81

Tygelsjöbäcken

2011

0,71

82

Tygelsjöbäcken

2012

0,36

83

Tygelsjöbäcken

2013

0,41

84

Tygelsjöbäcken

2014

0,60

85

Tygelsjöbäcken

2015

0,52

86

Tygelsjöbäcken

2016

0,51

87

Tygelsjöbäcken

2017

0,53

88

Tygelsjöbäcken

2018

0,38

89

Tygelsjöbäcken

2019

0,67

90

Skumparpsdiket

1995

1,08

91

Skumparpsdiket

1996

0,44

92

Skumparpsdiket

1997

0,23

93

Skumparpsdiket

1998

0,31

94

Skumparpsdiket

1999

0,18

95

Skumparpsdiket

2000

0,15

96

Skumparpsdiket

2001

0,20

97

Skumparpsdiket

2002

0,20

98

Skumparpsdiket

2003

0,081

99

Skumparpsdiket

2004

0,31

100

Skumparpsdiket

2005

0,28

101

Skumparpsdiket

2006

0,32

102

Skumparpsdiket

2007

0,22

103

Skumparpsdiket

2008

0,15

104

Skumparpsdiket

2009

0,056

105

Skumparpsdiket

2010

0,18

106

Skumparpsdiket

2011

0,16

107

Skumparpsdiket

2012

0,074

108

Skumparpsdiket

2013

0,12

109

Skumparpsdiket

2014

0,16

110

Skumparpsdiket

2015

0,11

111

Skumparpsdiket

2016

0,14

112

Skumparpsdiket

2017

0,11

113

Skumparpsdiket

2018

0,055

114

Skumparpsdiket

2019

0,085

115

Bunkeflodiket

1990

0,21

116

Bunkeflodiket

1991

0,40

117

Bunkeflodiket

1992

0,20

118

Bunkeflodiket

1993

0,28

119

Bunkeflodiket

1994

0,37

120

Bunkeflodiket

1995

0,26

121

Bunkeflodiket

1996

0,25

122

Bunkeflodiket

1997

0,22

123

Bunkeflodiket

1998

0,41

124

Bunkeflodiket

1999

0,098

125

Bunkeflodiket

2000

0,039

126

Bunkeflodiket

2001

0,030

127

Bunkeflodiket

2002

0,077

128

Bunkeflodiket

2003

0,041

129

Bunkeflodiket

2004

0,100

130

Bunkeflodiket

2005

0,050

131

Bunkeflodiket

2006

0,072

132

Bunkeflodiket

2007

0,070

133

Bunkeflodiket

2008

0,057

134

Bunkeflodiket

2009

0,100

135

Bunkeflodiket

2010

0,074

136

Bunkeflodiket

2011

0,054

137

Bunkeflodiket

2012

0,026

138

Bunkeflodiket

2013

0,036

139

Bunkeflodiket

2014

0,021

140

Bunkeflodiket

2015

0,023

141

Bunkeflodiket

2016

0,0100

142

Bunkeflodiket

2017

0,023

143

Bunkeflodiket

2018

0,0091

144

Bunkeflodiket

2019

0,0061

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Fosfortransporten via Sege å och Tygelsjöbäcken låg år 2019 något över respektive medelvärde för perioden 1999-2018. Däremot var fosfortransporten via Bunkeflodiket och Skumparpsdiket lägre än medelvärdet för samma period. Möjligen kan en svagt minskande trend ses för utförsel av fosfor via både Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket samt Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 1999 och framåt.

Indikator MP.3.2.4
Senast uppdaterad: 2020-09-08