Malmönaturen ska värnas

Biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom skydd och skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska öka.

Målstatus: Målet bedöms inte vara uppnått Målet bedöms inte vara uppnått
Delmål MP.3.4
Senast uppdaterad: 2021-07-19