Ålgräsutbredning

Ett flertal organisationer utför undersökningar av ålgräs i Öresund. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras rapporter avseende ålgräs.

Djuputbredning av ålgräs vid sex provtagningsplatser i Öresunds vattenområde.

Rad-id Mätområde Datum Värde (meter)

0

Medelvärde

1997

5,2

1

Medelvärde

1998

5,2

2

Medelvärde

1999

4,9

3

Medelvärde

2000

5,2

4

Medelvärde

2001

4,9

5

Medelvärde

2002

4,9

6

Medelvärde

2003

5,8

7

Medelvärde

2004

6,1

8

Medelvärde

2005

6,5

9

Medelvärde

2006

6,7

10

Medelvärde

2007

6,2

11

Medelvärde

2008

6,3

12

Medelvärde

2009

6,5

13

Medelvärde

2010

6,9

14

Medelvärde

2012

6,7

15

Medelvärde

2013

6,7

16

Medelvärde

2014

6,4

17

Medelvärde

2015

7,1

18

Medelvärde

2016

7,4

19

Medelvärde

2017

7,4

20

Medelvärde

2018

7,8

21

Medelvärde

2019

7,2

22

Medelvärde

2020

7,3

23

17 Ribersborg

1997

4,5

24

17 Ribersborg

1998

5,2

25

17 Ribersborg

2000

5,2

26

17 Ribersborg

2003

6,4

27

17 Ribersborg

2004

6,6

28

17 Ribersborg

2005

7,0

29

17 Ribersborg

2006

7,0

30

17 Ribersborg

2007

6,7

31

17 Ribersborg

2008

6,6

32

17 Ribersborg

2016

7,0

33

17 Ribersborg

2019

6,7

34

18 Bunkeflostrand

1997

6,6

35

18 Bunkeflostrand

1998

5,6

36

18 Bunkeflostrand

2000

5,8

37

18 Bunkeflostrand

2003

6,1

38

18 Bunkeflostrand

2004

6,1

39

18 Bunkeflostrand

2005

6,2

40

18 Bunkeflostrand

2006

6,3

41

18 Bunkeflostrand

2007

6,3

42

18 Bunkeflostrand

2008

6,2

43

18 Bunkeflostrand

2016

6,1

44

18 Bunkeflostrand

2019

6,1

45

19 Klagshamnsudden

1997

5,7

46

19 Klagshamnsudden

1998

5,6

47

19 Klagshamnsudden

2000

5,9

48

19 Klagshamnsudden

2004

7,0

49

19 Klagshamnsudden

2005

7,0

50

19 Klagshamnsudden

2006

7,6

51

19 Klagshamnsudden

2007

7,6

52

19 Klagshamnsudden

2008

7,6

53

19 Klagshamnsudden

2016

8,0

54

19 Klagshamnsudden

2019

7,8

55

Klagshamn

1997

5,5

56

Klagshamn

1998

5,5

57

Klagshamn

1999

5,5

58

Klagshamn

2000

5,5

59

Klagshamn

2001

5,5

60

Klagshamn

2002

5,5

61

Klagshamn

2003

5,4

62

Klagshamn

2004

5,5

63

Klagshamn

2005

8,0

64

Klagshamn

2006

8,2

65

Klagshamn

2007

8,0

66

Klagshamn

2008

8,0

67

Klagshamn

2009

8,0

68

Klagshamn

2010

8,0

69

Klagshamn

2012

7,6

70

Klagshamn

2013

7,3

71

Klagshamn

2014

7,5

72

Klagshamn

2015

7,9

73

Klagshamn

2016

8,7

74

Klagshamn

2017

8,4

75

Klagshamn

2018

8,4

76

Klagshamn

2019

8,4

77

Klagshamn

2020

7,8

78

Bjärred

1997

4,5

79

Bjärred

1998

4,5

80

Bjärred

1999

4,5

81

Bjärred

2000

4,5

82

Bjärred

2001

4,5

83

Bjärred

2002

4,5

84

Bjärred

2003

6,0

85

Bjärred

2004

5,8

86

Bjärred

2005

5,2

87

Bjärred

2006

5,7

88

Bjärred

2007

3,5

89

Bjärred

2008

4,1

90

Bjärred

2009

5,8

91

Bjärred

2010

7,0

92

Bjärred

2012

6,8

93

Bjärred

2013

6,6

94

Bjärred

2014

5,7

95

Bjärred

2015

7,0

96

Bjärred

2016

8,7

97

Bjärred

2017

7,6

98

Bjärred

2018

8,2

99

Bjärred

2019

8,1

100

Bjärred

2020

7,9

101

Landskrona

1997

4,6

102

Landskrona

1998

4,6

103

Landskrona

1999

4,6

104

Landskrona

2000

4,6

105

Landskrona

2001

4,6

106

Landskrona

2002

4,6

107

Landskrona

2003

5,3

108

Landskrona

2004

5,4

109

Landskrona

2005

5,5

110

Landskrona

2006

5,5

111

Landskrona

2007

5,0

112

Landskrona

2008

5,5

113

Landskrona

2009

5,6

114

Landskrona

2010

5,6

115

Landskrona

2012

5,6

116

Landskrona

2013

6,3

117

Landskrona

2014

6,0

118

Landskrona

2015

6,4

119

Landskrona

2016

6,1

120

Landskrona

2017

6,3

121

Landskrona

2018

6,7

122

Landskrona

2019

6,2

123

Landskrona

2020

6,2

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund, Miljöförvaltningen och Länsstyrelsen

Kommentar

Totalt sett har djuputbredningen på de sex platserna ökat under den redovisade perioden, från 5,2 meter till 7,3 meter, och för Klagshamn och Bjärred har ökningen varit som störst. Detta tyder på att ljusklimatet i vattnet idag är bättre än det var kring år 2000 och att ålgräset därmed kan växa på ett större djup. Endast vid 18 Bunkeflostrand har djuputbredningen inte förändrats så mycket sedan år 1997.

Djuputbredningen bedöms på lite olika sätt i inventeringarna dels som det största vattendjup där täckningsgraden i ålgräsbältet ändras till mindre är 10 procent av bottenytan dels där ålgräsets huvudutbredelse upphörde samt även som djupet för sista plantan. Dock är metoden samma för varje enskild redovisad provtagningsplats. Här redovisas resultatet från sex lokaler som undersökts ett flertal gånger och ligger nära Malmö.

Djuputbredningen är kopplad till ljustillgången och därmed också i viss mån till närsaltsförhållandena. En minskning av närsaltshalterna medför en minskning i produktionen av plankton och eutrofieringsrelaterade alger vilket i sin tur resulterar i bättre ljusförhållanden för bottenvegetationen och en möjlighet för ålgräsets djuputbredning att öka.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Nyckeltal MP.3.4.2
Senast uppdaterad: 2021-07-19