Vattentillgångarna ska skyddas

Malmö ska år 2020 ha en ledande roll i alla vattenråd som berör kommunen. Grundvattnet har potential som framtida vattenresurs för olika ändamål. Utförseln av näringsämnen och föroreningar till Öresund, via exempelvis de små vattendragen, ska minska.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Artiklar

Utredningskategorier i Vattentillgångarna ska skyd

Fyra nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Delmål MP.3.3
Senast uppdaterad: 2020-09-08